Skip to content

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

GDPR (General Data Protection Regulation) är en integritetslag som syftar till att säkerställa människors personliga integritet genom att reglera personuppgiftsbehandling.

Varje gång du är i kontakt med oss registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att ge dig en trygg och säker vård. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Vi följer GDPR och riktlinjer i Region Skåne. https://www.1177.se/skane/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/personuppgifter-i-varden/

Vi är skyldiga att föra en patientjournal för varje patient enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Journalen ska innehålla personuppgifter som personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått.
I Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen finns tydliga regler för hur vi ska spara och sortera ut dina personuppgifter.

Du har rätt att ta del av din patientjournal, genom att t.ex begära ut en kopia.

Kvinnokliniken Vital är personuppgiftsansvarig och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor på 076-305 32 22.