Skip to content

Kvinnokliniken Vital

Behandlingar

Vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska åkommor. Vi har även många års erfarenhet inom infertilitet. Hos oss kan du/ni få en snabb kompetent utredning av ofrivillig barnlöshet. Vi tar emot olikkönade par, samkönade par samt ensamstående kvinnor som önskar graviditet och är i behov av utredning. Vi erbjuder hjälp med ägglossningsstimulering. Vid behov även hjälp med IVF, remiss till RMC Malmö.

Här är exempel på vad du kan få hjälp med hos oss. Har du frågor eller om du behöver hjälp med något som inte står med på listan är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 046-12 00 04.

I denna undersökning ingår läkarbesök och ultraljud samt provtagning efter behov

Muskelknuta som kan sitta inuti eller utanpå livmodern. Kan ge ökad menssmärta och blödning. Vi diagnostiserar, utreder och behandlar myom.

Cystor på äggstockar är vanligt. En del cystor behöver uppföljning och behandling.

Hos oss kan du få hjälp med rådgivning och fertilitetsutredning. Vi utför utredning både av par med ofrivillig barnlöshet och ensamstående kvinnor.

Ägglossningsstimulering kan göras med tabletter eller injektioner.

Genom en kateter kontrolleras passage i äggledarna, som led i infertilitetsutredning.

Genom en kateter sprutas lite vätska i livmodern, för att utesluta missbildning eller förändring i kaviteten.

Vid blödning / smärta i tidig graviditet kan ultraljudskontroll göras hos oss.

Efter 3 ultraljudsverifierade missfall bör utredning göras.

Smärta i nedre delen av magen kan bero på olika saker. En av orsakerna kan vara gynekologisk åkomma och undersökning bör göras.

Kraftig menssmärta kan vara orsakad av endometrios. Vi handlägger, diagnostiserar och behandlar endometrios.

Utredning och behandling av olika blödningsrubbningar beror på ålder, hur ofta blödningarna förekommer och vilket preventivmedel du använder.

Hos oss kan du få hjälp med rådgivning, diagnostisering och behandling av PCOS.

PMS innebär bland annat att humöret kan förändras under perioden innan du har mens. Du kan också få ömma bröst och känna dig svullen i kroppen. PMS står för premenstruellt syndrom. Svår PMS kallas för PMDS. PMDS står för premenstruellt dysforiskt syndrom. Vi hjälper med rådgivning och behandling.

Turners syndrom är ett tillstånd som orsakas av en kromosomavvikelse.

Turners syndrom innebär att den ena kvinnliga könskromosomen helt eller delvis saknas. I Sverige har vi ett vårdprogram med riktlinjer för hur flickor/kvinnor med Turners syndrom ska behandlas och följas upp. Vid varje universitetssjukhus finns det ett Turnercentra. För gynekologi delen i Skåne är det beläget på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö. Jag har tidigare varit ansvarig gynekolog på Turnercentra på RMC. Vart 5:e år rekommenderas kontroll på RMC i Malmö, däremellan bör årlig kontroll göras hos gynekolog, vilket vi kan vara behjälpliga med.

Klimakteriet eller övergångsåldern är den ålder då mensen upphör. Denna fas kan för somliga gå relativt spårlöst förbi men för andra kan den innebära både fysiska och psykiska besvär. Vi hjälper dig med undersökningar som behövs och behandling.

Det finns olika typer av urininkontinens som behandlas på olika sätt, till exempel med läkemedel, operation eller träning av bäckenbotten. Vi utreder och vägleder dig till rätt behandling.

Kan upplevas som att något buktar i slidan/slidmynningen när man står, går eller krystar och att det sedan försvinner när man ligger ner. Framfall kan bestå av olika delar; framfall av främre slidväggen, framfall av livmodern, framfall av bakre slidväggen och varianter av dessa.

Behandling av framfall är antingen en ring som håller upp framfallet eller en operation.

Cellprovskontroller är viktiga för att hitta eventuella cellförändringar på livmodertappen. De kan vara lätta, medelsvåra eller svåra och kräver uppföljning och ibland en mer omfattande provtagning från livmodertappen.
Vi utför cellprovtagning.

Vi utför provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia, gonorré, mykoplasma och herpes.

Vi erbjuder preventivmedelsrådgivning. Det finns flera olika typer av preventivmedel. Vissa preventivmedel passar bättre när du är ung och mycket fertil, andra när du är äldre. Biverkningarna skiljer sig åt mellan olika preventivmedel och för olika personer.