Kvinnokliniken Vital

Priser

Priser för Privatbetalande Patienter

Läkarbesök inkl ultraljud 1295 kr – (kostnad för övrig provtagning tillkommer)

Läkarbesök + cellprov + HPV   2100 Kr

Läkarbesök + Undersökning av äggledare   4500 kr

Läkarbesök + Fertilitetsprover + infektionsprover (exklusive AMH)   3600 kr

Läkarbesök + Fertilitetsprover + infektionsprover (inklusive AMH)   4300 kr

Läkarbesök + infektionsprover inför fertilitetsbehandling för män   2800 kr

Patientavgifter - Vårdavtal Region Skåne