Kvinnokliniken Vital

Priser

Priser för Privatbetalande Patienter

Läkarbesök inkl ultraljud    1295 kr – (kostnad för övrig provtagning tillkommer)

Läkarbesök + cellprov + HPV   2000 Kr

Läkarbesök + Undersökning av äggledare   4500 kr

Läkarbesök + us av kavitet i livmoder med vätska   2200 kr

Patientavgifter - Vårdavtal Region Skåne