Skip to content

Kvinnokliniken Vital

Om oss

 

Med.Dr. Zahra Sabeti Rad
Verksamhetschef,
Specialist inom Gynekologi & Obstetrik

Har över 20 års erfarenhet inom gynekologi, gynekologisk endokrinologi (såsom PCOS, POF, Turners Syndrom) och reproduktionsmedicin/IVF.
Jag har disputerat i ämnet: effekten av cancer på fertilitet och graviditet med titeln “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

Sofia Olsson 

Sjuksköterska

Sofia har mångårig erfarenhet som sjuksköterska. Sofia  har även vidare utbildning som diabetessköterska och inom intensivvård. 

Anna Palmqvist 

Undersköterska

Anna har arbetat som undersköterska i många år.