Kvinnokliniken Vital

Om oss

 

Med.Dr. Zahra Sabeti Rad
Verksamhetschef,
Specialist inom Gynekologi & Obstetrik

Har över 20 års erfarenhet inom gynekologi, gynekologisk endokrinologi (såsom PCOS, POF, Turners Syndrom) och reproduktionsmedicin/IVF.
Jag har disputerat i ämnet: effekten av cancer på fertilitet och graviditet med titeln “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

 

Linda Reslow Plym
Undersköterska och mottagningsansvarig

Linda har arbetat som undersköterska i 20 år. Har mycket erfarenhet inom gynekologi.