Skip to content

Kvinnokliniken Vital

Om oss

 

Med.Dr. Zahra Sabeti Rad
Verksamhetschef,
Specialist inom Gynekologi & Obstetrik

Har över 20 års erfarenhet inom gynekologi, gynekologisk endokrinologi (såsom PCOS, POF, Turners Syndrom) och reproduktionsmedicin/IVF.
Jag har disputerat i ämnet: effekten av cancer på fertilitet och graviditet med titeln “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

Anna Palmqvist 

Undersköterska

Anna har arbetat som undersköterska i många år.